Kerkdienst

Begint: zondag 1 oktober 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 1 oktober 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  1e Dovenpastoraat, 2e Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 105: 1, 2, 3
Wet
Gebed
Ps. 14: 5
Inleiding op de Schriftlezing
Schriftlezing – Rechters 7: 1 – 8: 21
Ps. 145: 4, 5
Verkondiging
Ps. 27: 6, 7
Dankgebed
Collecte
Gez. 131: 1, 3, 4, 5, 9
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933