Kerkdienst

Begint: zondag 25 november 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 25 november 2018 om 15:45

Voorganger: ds. R.G. den Hartog (CGK Groningen)
Collecte(n):  1e Zending, 2e Kerk

Liturgie
Welkom en mededelingen
Stilte, Votum en groet
Zingen Psalm 100: 1, 2, 3, 4
Gebed
Schriftlezing Jeremia 27:1-9, 12-15 en 28:1-17
Zingen GK gez. 171: 1, 2, 3
Preek ‘Valse profetie’
Zingen Psalm 119: 13, 14, 40
Gebed
Collecte
Zingen LvK gez. 409: 1, 2, 5
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 161: 1, 2, 3, 4
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933