Kerkdienst

Begint: zondag 10 november 2019 om 14:30
Eindigt: zondag 10 november 2019 om 15:45

Voorganger: ds. C.Th. Basoski (Groningen Noord-West)
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Ps.130:1,2,3,4
Gebed
HC.2
Gz.242:1,2,3,4 (Ach, wat moet ik toch beginnen)
1Joh1,2-2,2
Ps.147:1,2,7
Preek
LB.836:1,2,3,4,5 (O Heer die onze Vader zijt
Geloofsbelijdenis
Ps.89:7
Gebed
Collecte
LB.834:1,2,3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933