Kerkdienst

Begint: zondag 13 mei 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 13 mei 2018 om 15:45

Voorganger: ds. J.W. Roosenbrand (Winsum)
Collecte(n): Evangelisatie

Liturgie:
Votum
Begroeting en amen
Gez 107: 1-4 Ere zij aan God, de Vader
Gebed
Lezing: Kolossenzen 2:20-3:4
LvK 473:1 5 6: neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn
Preek Kolossenzen 3:1-4
Gez 79:4 5 : mijn hart vol boos begeren getuigt steeds tegen mij
Geloofsbelijdenis
Gez 79:6 Want hij zal eens verschijnen
lezing: Ons nieuwe leven: Kolossenzen 3:5-17
Opwekking 585
Gebeden
collecte
Gez 163: 1-3 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
Zegen en amen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933