Kerkdienst

Begint: zondag 10 november 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 10 november 2019 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 62: 1, 3, 6
Wet
Ps. 19: 4, 5
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Efeziërs 1: 1 – 14
Ps. 45: 1, 4, 5
Tekst Efeziërs 5: 21 – 33 (NB! 32)
Verkondiging
Opw. 378
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Opw. 520
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933