Kerkdienst – 1e Themazondag

Begint: zondag 24 september 2017 om 10:30
Eindigt: zondag 24 september 2017 om 11:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Opleiding Dienst des Woords

Liturgie:
Voorbereiding Gez. 171
Votum en vredegroet
Lofprijzing Opw. 733
Gebed
Schriftlezingen
Handelingen 2: 37 – 47 1 Korintiers 3: 1 – 23
Lied Opw. 194
Tekst1 Korintiers 3: 16
Verkondiging
Amenlied Gez. 119: 1, 2, 5
Wet
Lied PvN 57
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Slotzang Gez. 167 (canon)
Zegen+amen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933