Kerkdienst

Begint: zondag 13 mei 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 13 mei 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Evangelisatie

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 113
Ps. 130: 1, 2, 3 vrouwen , 4 mannen
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Rechters 13
Ps. 139: 1, 2, 8
Verkondiging
Opw. 520
Wet
GK Gez. 11 / NGK Gez. 173
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Opw. 428
Zegen
(Gezongen amen versie Ps. 89: 18 laatste regel)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933