Kerkdienst

Begint: zondag 17 september 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 17 september 2017 om 15:45

Voorganger: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Votum en zegengroet
Ps. 63 : 2 en 3
Gebed
NLB 513 : 1 – 4
Uitgangspunt: Zondag 45, v.a. 116 + 117
Lezen: Efeziërs 1, 15-19
Lezen: Romeinen 8, 12-17
NLB 886 (Ned. Tekst)
Preek
Ps. 34 : 1 en 6
Gebed
Collecte
Gez. 179A (in wisselzang)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933