Kerkdienst

Begint: zondag 25 juni 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 25 juni 2017 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  1e Zending, 2e Kerk

Liturgie:
Votum/vredegroet Versie Ps. 121
Geloofsbelijdenis Gez. 179a (beurtzang)
Gebed
Leeronderwerp NGB 28
Schriftlezing Efeziërs 4: 1 – 24
Lied Opw. 194
Onderwijs
Lied Ps. 50: 3, 11
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
Slotzang LB 457
Zegen
Amen Versie Ps. 89: 18 (laatste regel)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933