Kerkdienst

Begint: zondag 6 mei 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 6 mei 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Kerk, 2e Zending

Liturgie:
Votum en vredegroet (gesproken)
Lofprijzing Opw. 733
Wet (korte versie) Loflied op de wet
Gebed
Kinderkring
Inleiding op de Schriftlezing
Schriftlezing Marcus 4: 1 – 9
Tekst Marcus 4: 26 – 29
Kindmoment
Gez. 159 GK (Gez. 255 NGK)
Verkondiging
Amenlied Ps. 126: 2, 3 (Nieuwe psalmberijming)
Bevestiging ambtsdragers
Formulier Onderwijzend deel
Afscheid aftreden ambtsdragers
Danklied NLB 416: 1
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Zegenlied Gez. 10
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Slotzang Opw. 769
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933