Kerkdienst

Begint: zondag 29 april 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 29 april 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie (St. Present)

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 68: 1, 2
Gebed
Kinderkring
Inleiding op de Schriftlezing
Schriftlezing Rechters 10: 17 – 12: 7
Ps. 80: 1, 3, 4, 5, 8, 10
Verkondiging
Gez. 118
Wet
Opw. 244
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Gez. 143
Zegen
Gezongen amen versie Ps. 89: 18 laatste regel

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933