Kerkdienst

Begint: zondag 27 augustus 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 27 augustus 2017 om 15:45

Voorganger: ds. R. IJbema (Groningen-Oost)
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:

Votum
Vrede-/zegengroet
Zingen: Psalm 42: 1, 5
Gebed om de opening van het Woord
Lezing van één of meer Schriftgedeelten: Psalm 145.
Zingen: Gezang 119: 1, 2, 3, 5
Bediening van het Woord
Zingen: Lied 434: 1, 2, 3, 4, 5
Belijdenis van het geloof: De Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 149
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 21: 1, 3, 4, 7
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933