Kerkdienst

Begint: zondag 27 augustus 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 27 augustus 2017 om 10:45

Voorganger: ds. L.E. Leeftink (Assen-Peelo)
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:
Votum + Zegengroet
Amenlied: Gezang 171 : 1, 2, 3
Wet: Melodie ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’
Gebed
Schriftlezing: Lukas 23 : 32 – 43
Middenzang: Liedboek 440 : 1, 2, 3, 4
Preek
Amenlied: Psalm 19 : 5 + 6
Dankgebed
Kollekte
Slotzang: Opwekking 575
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933