Kerkdienst

Begint: zondag 22 april 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 22 april 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 97: 1, 4, 5
Het lied van de Tien Woorden
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Hebreeën 3: 1 – 4: 13
LvK 172 / NLB 538
Tekst Rechters 12: 8 – 15
Verkondiging
Gez. 163* – Nieuw Gereformeerd Kerkboek!
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Gez. 111
Zegen
Gezongen amen versie Ps. 89: 18 laatste regel

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933