Kerkdienst

Begint: zondag 20 augustus 2017 om 16:30
Eindigt: zondag 20 augustus 2017 om 17:45

Voorganger: ds. H.J. Lopers (Hoogezand)
Collecte(n): kerk

Liturgie:
votum en groet
psalm 100 : 1a, 2v, 3m, 4a Juicht, alle volken, prijst de HEER!
gebed
L. Hebreeën 11 : 1 – 4
gezang 168 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
L. Genesis 4 : 1 – 16
psalm 50 : 7 en 8 Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid
verkondiging
psalm 40 : 2 en 3 Zalig de man die op de HEER vertrouwt
geloofsbelijdenis
gezang 166 : 1 en 2 Op bergen en in dalen
dankgebed
collecte
liedboek 456 : 1 – 2 Zegen ons Algoede
zegen
liedboek 456 : 3 Amen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933