Kerkdienst

Begint: zondag 13 augustus 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 13 augustus 2017 om 15:45

Voorganger: ds. S.W. de Boer (Haren)
Collecte(n):  1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie:
Votum/groet
Zingen: Gz. 158 (als een hert)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 38
Zingen: Ps. 130 : 1 – 4
Tekst: Psalm 38 : 10 en 16
Verkondiging
Zingen: Ps. 38 : 1, 3, 5, 8, 9, 11
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gz. 157 (Vader vol van vrees en schaamte)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Gz. 155 : 3, 4, 5
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933