Kerkdienst

Begint: zondag 25 februari 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 25 februari 2018 om 15:45

Voorganger: ds. A.M. Postma (Veendam)
Collecte(n): Diaconie (OASE)

Liturgie:
Votum & Groet
Zingen Psalm 19:1,2&3 DNPB
Gebed
Bijbellezing Psalm 8
Zingen Psalm 8:1,3,4
Tekst Psalm 8:5
Verkondiging
Dankgebed
Zingen Gezang 145:1,2
Geloofsbelijdenis Apostolicum
Zingen Gezang 145:3
Collecte
Zingen Gezang 145:4
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933