Kerkdienst

Begint: zondag 28 oktober 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 28 oktober 2018 om 15:45

Voorganger: ds. T.  Dijkema (Enumatil)
Collecte(n): Ned. Bijbelgenootschap

Liturgie

Opening
Onze hulp, Genade en vrede, Amen
Zingen: Liedboek (2013) Gezang 632 – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (melodie: Liedboek 1973 Gezang 434) 

Ik geloof de opstanding!
Gebed
Lezen: Handelingen 21: 27-36
Zingen: Psalm 119: 16, 18, 19
Preek over Handelingen 22: 30-23:11
Zingen: Liedboek (2013) Gezang 642: 1, 2, 4, 5 -  Ik zeg het allen dat Hij leeft (= Liedboek 1973 Gezang 218)

Geloofsbelijdenis
Twaalf artikelen (gesproken) over God de Vader
Zingen: Kerkboek 2006 Gezang 123: 2, 3, 4 (‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind)
Twaalf artikelen (gesproken) over God de Heilige Geest

Gebed en collecte

Zegen
Zingen: Liedboek (2013) Gezang 634 (U zij de glorie)

Zegen, Amen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933