Kerkdienst

Begint: zondag 10 september 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 10 september 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Kerkproeverij

Introductie + uitleg liturgie
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 118: 9, 10
Opw. 32 (2x) eerste deel in wisselzang*
Gebed
Kinderkring

Uitleg liturgie
Inleiding op de Schriftlezing
Schriftlezing – Rechters 6
Verkondiging
LB 477 / NLB 675

Uitleg liturgie
Wet
Gez. 141
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Opw. 687
Zegen 

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933