Kerkdienst

Begint: zondag 3 juni 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 3 juni 2018 om 10:45

Voorganger: ds. M.H. de Boer (Tolbert)
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Gezongen Votum
Genade-/vredegroet Amen gemeente
Zingen: Psalm 130:1, 3, 4
De Tien Woorden van het Verbond
Zingen: Psalm 130:5
Gebed
Zingen: Psalm 33:2 (Kinderkring verlaat de kerkzaal)
Schriftlezing= tekst: Psalm 88
Preek Kernzin: De schreeuw uit de diepte tot God.
Zingen: Psalm 33:7
Dankgebed/voorbeden
Collecte (Kinderkring terug)
Zingen: Gezang 34:1, 2, 3 (GK: ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’)
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933