Kerkdienst

Begint: zondag 21 januari 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 21 januari 2018 om 10:45

Voorganger: ds. S.W. de Boer (Haren)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Votum/groet
Zingen: Breng ons samen (Sela) (= Opw. 797)
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen: Gz. 108
Kinderkring
Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 18
Zingen: LvK 328 : 1 – 3
Tekst: Joh. 1 : 14
Verkondiging
Zingen: Opw. 407 (Hoe groot zijt Gij)
Lezing van de wet
Zingen: Ps. 86 : 4, 5
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: LvK 15 : 1, 2
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933