Kerkdienst

Begint: zondag 18 februari 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 18 februari 2018 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Geloofsbelijdenis Gez. 161
Gebed
Leeronderwerp HC Zondag 45 v/a 117
HC Zondag 52 v/a 129
Schriftlezingen
Matteüs 7: 7 – 11
Johannes 15: 1 – 17
Zingen LB 14: 1, 2, 5
Onderwijs
Amenlied Ps. 65: 1, 2, 3
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
Slotzang Gez. 137
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933