Kerkdienst

Begint: zondag 6 augustus 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 6 augustus 2017 om 15:45

Voorganger: ds. J.W. Roosenbrand (Winsum)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Votum
Groet
Amen
Gezang 149: zie ik sterren aan de hemel staan
Gebed
Lezing: PSALM 36
Evangelische Liedbundel 156: 1-3 De mens leeft niet alleen op aarde (melodie Psalm 46) zie onder
Preek over Psalm 36:7c: U, HEER, bent de redder van mens en dier
Psalm 36:2
Geloofsbelijdenis
LvK 426: 1 2 4
Gebed
Collecten
LvK 479: aan U behoort o Heer der heren
Zegen
Amen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933