Kerkdienst

Begint: zondag 28 oktober 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 28 oktober 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Ned. Bijnelgenootschap

Liturgie
Voorbereiding LvK 21: 1, 3 / NLB 146c
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 36: 2, 3 (Levensliederen)
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Psalm 2
Ps. 2: 3, 4
Ps. 97: 1, 2, 5
Tekst Openbaring 2: 18 – 29
Verkondiging
Gez. 163
Gez, 165 (1x)
Wet
LvK 380: 4 – 7 / NLB 215: 4 – 7
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Ps. 149 (Nieuwe Psalmberijming)
Zegen
Gezongen amen (LvK 456: 3 / NLB 415: 3) 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933