Kerkdienst

Begint: zondag 21 oktober 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 21 oktober 2018 om 15:45

Voorganger: ds. G. Timmermans (Groningen-Zuid/Helpman)
Collecte(n): 1e Zending, 2e Kerk

Liturgie
Votum en zegengroet
Ps. 138 : 1 en 3 (oude berijming)
Gebed
Lezen: 1 Tessalonicenzen 4, 13 – 5,11
NLB 769 : 1, 2 en 5
Preek over Bijbelse toekomstverwachting (II)
NLB 751 : 1 – 5
Gebed
Ps. 89 : 7 en 8 (oude berijming)
Collecte
Geloofsbelijdenis
NLB 675 : 1 en 2
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933