Kerkdienst

Begint: zondag 18 februari 2018 om 10:00
Eindigt: zondag 18 februari 2018 om 11:15

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (gesproken versie)
Opw. 462
Wet (samenvatting)
Gebed
LB 328
Schriftlezing
Exodus 17: 1 – 16
Jakobus 5: 13 – 18
PvN 57
Tekst Handelingen 2: 42d
Verkondiging
Gez. 163
Dankgebed (+ gezongen Onze Vader)
Collecte
Opw. 769
Zegen (gesproken amen)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933