Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 11 februari 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 11 februari 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Opw. 221
Gebed
Schriftlezing: Marcus 1: 14 – 45
Ps. 85: 1, 2, 3 (Nieuwe Psalmberijming)
Tekst: Marcus 1: 15
Verkondiging
LB 281 / NLB 871
Formulier 5 HA
Collecte (+ gereedmaken tafel)
Geloofsbelijdenis
Viering HA
LB 358 / NLB 381
Gez. 107
Opw. 70
Dankzegging + gebed
NLB 416
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933