Kerkdienst

Begint: zondag 2 september 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 2 september 2018 om 15:45

Voorganger: ds. D. Mak (Ned. Geref. Kerk Groningen)
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Psalm 65:1,2 – De lofzang klinkt uit Sions zalen
Votum/groet
LvK 30:1,5 – Wie mat de waatren in zijn holle hand
Gebed
Bijbellezing: Psalm 32
GK 156 – Heer, ik kom tot U
Preek
NLB 130c – Uit de diepten roep ik U (of: Psalm 130 – Uit diepten van ellende)
Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 67:1,2 – De Here God zij ons genadig
Voorbede
Collecte
NLB 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933