Kerkdienst

Begint: zondag 18 juni 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 18 juni 2017 om 10:45

Voorganger: ds. M. Beute (Leens)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet
GK.158
Schuldbelijdenis met Ps.51:1-3
Genadeverkondiging
Ps.51:5,7
Gebed
Schriftlezing 1Sam.16:1-13
Ps.89:8,9
Preek
Opw.59 – Mogen de woorden van mijn mond
De Tien Woorden
Gebed
Collecte
LB.456:1-2 [en na zegen vers 3]
Zegen 

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933