Kerkdienst

Begint: zondag 26 augustus 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 26 augustus 2018 om 15:45

Voorganger: ds. J.H. Soepenberg (Assen-Zuid)
Collecte(n): TU Kampen

Liturgie
votum en groet
zingen Ps 100: 1, 2, 3, 4
gebed
L Pred. 1:1-4 + Pred. 3: 9-15 + Pred. 5:17-19
Ps 145:1, 3
T Pred. 3: 12-13.
amenlied: LvK 380: 3, 5, 6, 7
Gez. 179b (geloofsbelijdenis, deels in wisselzang)
dankgebed
collecte
GK07 Gez. 141:1-3 (‘Dank dank nu allen God’)
zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933