Kerkdienst

Begint: zondag 28 mei 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 28 mei 2017 om 15:45

Voorganger: ds. H. Zeilstra (Zuidbroek)
Collecte(n):   1e Youth for Alpha, 2e Kerk

Liturgie:
Psalm 34, 2
Gebed
Lezen Gen.37,1-11 en Gen.50,15-21
Matt.10,28-31
Psalm 139, 2
Tekst Rom.8,28
Preek
Tijdens de preek: Nieuw Liedboek 23c, 1, 3, 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Geloofsbelijdenis
Gezang 109, 4 Aanbidt de Vader in het Woord
Gebed
Liedboek 293, 2 Heer, ik wil uw liefde loven

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933