Kerkdienst

Begint: zondag 7 januari 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 7 januari 2018 om 15:45

Voorganger: ds. H.R. v.d. Kamp (Emerituspredikant Apeldoorn-Centrum)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Welkom en mededelingen
Toewijding en zegengroet
Z PS 89: 3.4.5 GK=LB Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor
Gebed
Z Opw. 462 Aan uw voeten, Heer
L Openbaring 4
Z PS 99:1.2.4.8 GK=LB God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij
Preek over Openbaring 4
Thema: Kijk je met Johannes mee Gods hemel in?
Z Gezang 139: 1.2 GK Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam
Geloofsbelijdenis
Z Gezang 141:3 GK Lof, eer en prijs zij God
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 413 LB Grote God, wij loven U (= LvdK 444)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933