Kerkdienst

Begint: zondag 28 mei 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 28 mei 2017 om 10:45

Voorganger: ds M.H. de Boer (Tolbert)
Collecte(n):  1e Youth for Alpha, 2e Kerk

Liturgie:
Gezongen Votum
Genade-/vredegroet Amen gemeente
Zingen; Psalm 19:1, 3
Voorlezing van de Tien Woorden van het verbond
Zingen: Opwekking 244
Gebed
Zingen: Gezang 23
Schriftlezing: Psalm 119:1-24
Zingen; Psalm 119:1, 3, 5
Tekst: Psalm 119:13-16
Preek
Amenlied: Gezang 22:1, 3, 4 (Geref. Kerkboek: ‘Uw woord omvat mijn leven’)
Dankgebed/voorbeden
Collecte
Zingen; Gezang 68:1, 3 (Geref. Kerkboek: ‘Wij knielen voor uw zetel neer’)
Zegen.

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933