Kerkdienst

Begint: zondag 26 augustus 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 26 augustus 2018 om 10:45

Voorganger: ds. H.D. Bondt (Leek)
Collecte(n): TU Kampen

Liturgie
Votum en groet
Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij
Tien geboden
Ps. 139,1 en 11
Gebed
Kindmoment
NGK 239 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God (in canon)
Bijbellezing Psalm 139
NLB 513 (God heeft het eerste woord)
Tekst van de preek en preek
Luisterlied Sela: Ik ben
Dankgebed en voorbeden
Collecten
NGK 228 Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933