Kerkdienst

Begint: zondag 19 augustus 2018 om 16:30
Eindigt: zondag 19 augustus 2018 om 17:45

Voorganger:ds. J. Plug (Roden)
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Votum en groet
Lied: Ps 95.1,2,3 Kom, laat ons juichen voor de Heer
Gebed
Lezen: Habakuk 1.1-2.1
Lied: Ps 13.1,2 Hoe lang, o Heer, vergeet Gij mij?
Verkondiging: Ik ga nu op m’n wachtpost staan…
Lied: Opw 428 Genade, zo oneindig groot
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Belijdenis van het geloof
Lied: GK 167 Machtig God, sterke Rots
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933