Kerkdienst

Begint: zondag 21 mei 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 21 mei 2017 om 15:45

Voorganger: ds. C.T. Basoski (Groningen Noord-West)
Collecte(n):  Zending

Liturgie:
LB.434:1,2,3 (Lof zij de Heer)
Gebed
HC.vr/ant.2; HC.vr/ant.88-90
Ps.119:1,2,3
2Kor.4,7-5,10
Ps.119:4,5,6
Preek
LB.477:1,2 (Geest van hierboven)
Geloofsbelijdenis
Ps.52:5,6
Gebed
Collecte
LB.434:4,5 (Lof zij de Heer)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933