Kerkdienst

Begint: zondag 22 september 2019 om 14:30
Eindigt: zondag 22 september 2019 om 15:45

Voorganger: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie
Votum en zegengroet
DNP Ps. 122 : 1 en 3
Gebed
Lezen: Johannes 17, 1-26
LB 967 : 1, 2, 3 en 7 (Zonne der gerechtigheid)
Lezen: Efeziërs 4, 1-6
DNP Ps. 87 : 1 – 4
Preek over eenheid van de kerk (Zondag 21, v/a. 54)
LB 968 : 1, 2, 4 en 5 (De ware kerk des Heren)
Gebeden
Collecte
GK 177 : 1 – 4 (Heer, U bent mijn leven)
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933