Kerkdienst

Begint: zondag 19 augustus 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 19 augustus 2018 om 10:45

Voorganger:ds. G.A. Heek (Buitenpost)
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Welkom
Votum en zegen
Eerste lied Opw 355 U die mij geschapen hebt
Luisterlied: Stained glass masquerade, Casting Crowns
Gebed
Bijbellezing Jak 2:1-13
Gez 47: Mijn ziel verheft Gods eer (lofzang van Maria) :1, 3, 4, 5,6
Preek
Na preek Opw 518 Heer u doorgrond en kent mij
Gebed
Collecte
Slotlied Gez 160 Groot is uw trouw o Heer.

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933