Kerkdienst

Begint: zondag 4 februari 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 4 februari 2018 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  1e Dit Koningskind, 2e Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Apostolische geloofsbelijdenis
Gebed = LB 328 / NLB 314
Leeronderwerp HC zondag 17, 18, 19 (Vraag en antwoord: 45, 49, 50, 52)
Schriftlezing Filippenzen 1: 27 – 2: 18
Zingen Ps. 47: 1, 3, 4
Onderwijs
Amenlied Opw. 366
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
Slotzang Gez. 167
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933