Kerkdienst

Begint: zondag 30 juli 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 30 juli 2017 om 15:45

Voorganger: ds. J.W. Roosenbrand (Winsum)
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
votum
groet
amen
Gez 166
Gebed
Genesis 1:20-31
Gez 157
Lezing Psalm 8
Gez 148
Preek over Psalm 8:8-9
www.levensliederen.net Psalm 8
Geloofsbelijdenis
Gez 1
Gebeden
Collecten
Ps 144: 2 5 6
Zegen
Amen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933