Kerkdienst

Begint: zondag 22 september 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 22 september 2019 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie
Voorbereiding GK06 158 / GK17 42a Als een hert dat verlangt naar water
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 146: 1, 4, 8
Wet
Ps. 119: 16, 17, 18
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Kolossenzen 3: 1 – 11
Ps. 103: 5, 7, 9
Tekst Matteüs 22: 15 – 22
Verkondiging
GK17 181: 1, 2, 4, 8 / GK06 36: 1, 2, 4, 10 Hoor onze Vader hoor ons aan / O allerhoogste Majesteit
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
NLB 912 / LvK 473: 1 – 5, 10 Neem mijn leven, laat het Heer
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933