Startzondag

Begint: zondag 15 september 2019 om 10:30
Eindigt: zondag 15 september 2019 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Votum en vredegroet (Sela)
Lofprijzing Ps. 147: 1 + Opw. 589
Gebed
Generation
Kinderkring
Schriftlezing 1 Korintiërs 12
Lied Opw. 689
Tekst 1 Korintiërs 12: 12 – 14
Verkondiging
Amenlied Ps. 67: 1, 2 (NPB) + Opw. 797
Wet
Lied Opw. 40 / GK06 38 (canon)
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Slotzang NLB 416
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933