Kerkdienst

Begint: zondag 30 juli 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 30 juli 2017 om 10:45

Voorganger: M.H. de Boer (Tolbert)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Gezongen Votum
Genade-/vredegroet
Zingen: Psalm 84:1, 2
Voorlezing van de Tien woorden van het Verbond
Zingen: Psalm 50:7, 11
Gebed
Schriftlezing: 2 Kronieken 20:1-13
Zingen: Psalm 123:1, 2
Tekst: 2 Kronieken 20:12b
Preek
Zingen: Gezang 163:1, 2
Dankgebed/ voorbeden
Collecte
Zingen; Gezang 134:1, 4, 5, 6
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933