Kerkdienst

Begint: zondag 4 februari 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 4 februari 2018 om 10:45

Voorganger: ds. H.J. Lopers (Hoogezand)
Collecte(n):  1e Dit Koningskind, 2e Kerk

Liturgie:
psalm 121 : 1 Ik sla mijn ogen op en zie
groet
psalm 121 : 2 en 4 Uw wankele voeten zet Hij vast
L. Leviticus 19 : 1 – 14
lied: 10 geboden in beeld en lied
gebed
intro
L. Leviticus 21 : 16 – 24
psalm 15 : 1, 2 en 4 Heer, wie mag wonen in uw tent
T. Leviticus 19 : 14
verkondiging
opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil
dankgebed
psalm 146 : 3 Zalig hij die in dit leven
collecte
gezang 160 : 1 en 2 Groot is uw trouw o Heer 

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933