Kerkdienst

Begint: zondag 28 januari 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 28 januari 2018 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Diaconie (De Verre Naasten)

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Geloofsbelijdenis Gez. 179a
Gebed
Leeronderwerp HC Zondag 14, 15, 16 (v/a: 35, 37, 39, 44)
Schriftlezing Hebreeën 2
Lied Gez. 79: 1, 2, 4, 5
Onderwijs
Amenlied Gez. 48: 2, 3
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
Slotzang LB 139
Zegen gezongen amen – versie Ps. 89: 18

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933