Kerkdienst

Begint: zondag 31 maart 2019 om 14:30
Eindigt: zondag 31 maart 2019 om 15:45

Voorganger: ds. J.M. Beute (Leens)
Collecte(n): 1e Evangelisatie, 2e Kerk

Liturgie
Votum en groet
Ps.27:3-4 DNP
Gebed
Schriftlezing Luc.9:1-10, 18-27
Ps.115:1-2,8
Preek Luc.9:23
LB.835 – Jezus, ga ons voor
Gebed
Belijdenis
GK.109:1-4 – Halleluja, lof zij het lam
Collecte
GK.89 – Jezus, leven van mijn leven
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933