Kerkdienst

Begint: zondag 27 mei 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 27 mei 2018 om 15:45

Voorganger: ds. P. Drost (Delfzijl)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
Votum en groet
Psalm 116:1,4,9,10
Gebed
Johannes 21:15-25
LvK 14:1,2,5 De Heer is mijn Herder
Tekst: Johannes 21:15-19
Preek
LvK 473:1,5,6,10 Neem mijn leven laat het Heer
Belijdenis
Psalm 79:5
Gebed
Collecte
Opwekking 392
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933