Kerkdienst

Begint: zondag 3 september 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 3 september 2017 om 15:45

Voorganger: ds. S.W. de Boer (Haren)
Collecte(n):  1e Steun Buitenlandse Kerken, 2e Kerk

Liturgie:
Votum/groet
Zingen: LvK 465 : 1, 4
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 39
Zingen: Ps. 39 : 1, 2, 7
Tekst: Psalm 39
Zingen: Ps. 27 : 7
Geloofsbelijdenis, zingen: Gz. 179a (in wissel-zang)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: LvK 435 : 4, 5
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933