Kerkdienst – 1e Pinksterdag

Begint: zondag 4 juni 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 4 juni 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Zending

Liturgie:
Welkom (mededelingen)  
Voorbereidingslied PvN 84 
Votum en vredegroet (gesproken votum en amen)
Lofprijzing LB 477
Gebed
Opw. 334
Kinderkring
Schriftlezing Hebreeën 10: 19 – 39                        
Lied Ps. 42: 1, 6 (Levensliederen)
Tekst Hebreeën 10: 23 – 25
Woordverkondiging
Amenlied Gez. 38 (canon)
Voorlezing van de wet                      
Lied Opw. 642          
Openbare Geloofsbelijdenis
Zegen met handoplegging Gez. 10
Overhandiging geschenken                        
Lied Bijdrage Barend Wiltjer / Opw. 488 
Dankgebed
Collecte (Opw. 488)                                          
Slotzang Opw. 710                     
Zegen (gezongen amen – LB 456: 3)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933