Kerkdienst – 1e Pinksterdag

Begint: zondag 4 juni 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 4 juni 2017 om 15:45

Voorganger: ds. G.O. Sander (Assen-West)
Collecte(n):  Zending

Liturgie:
Votum (gezongen)
Groet
Zingen: psalm 145
1. Mijn God en Koning, aller vorsten Heer
3. Genadig is de HEER in wat Hij doet
Gebed
Zingen: gezang 23
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Lezing : 1 Petrus 1, 3 – 13            
Tekst: 1 Petrus 4, 7 – 11
Prediking
Zingen: lied 106
1. Het einde aller dingen is nabij
2. Staat voor elkaar open, dient elkaar
3. Als iemand spreekt, hij spreke vrank en vrij
4. Door Jezus de Messias wie behoort
Belijdenis van het geloof
Zingen: gezang 22
1. Uw woord omvat mijn leven
4. God, laat mij nooit verliezen        
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: psalm 98
3. Laat voor de Heer uw psalmen horen
4. Laat al de stromen vrolijk zingen
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933