Kerkdienst (1e Paasdag / Heilig Avondmaal)

Begint: zondag 1 april 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 1 april 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
Voorbereiding Opw. 614
Votum en vredegroet
Lofprijzing  799
Gebed
Generation
Schriftlezing Marcus 15: 40 – 16: 20
Tekst Marcus 16: 9
Verkondiging
Amenlied Gez. 111 (canon)
Formulier 4 viering HA
Gebed
Collecte
Nodiging en viering
Aan uw tafel – Sela
Opw. 706
Gez. 44
Opw. 430
Dankgebed
Slotzang Gez. 99
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933