Kerkdienst (1e Paasdag / Heilig Avondmaal)

Begint: zondag 1 april 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 1 april 2018 om 15:45

Voorganger: ds. C. Basoski (Groningen-Noord/West)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
LB.868:1,2,3,4 (Lof zij de Heer)
Gebed
Mt.5,43-48
Ef.5,1-2
LB.316:1,4 (Het woord dat u ten leven riep)
Preek
Opwekking 136:1,2 (Abba, Vader, U alleen)
Viering Heilig Avondmaal. Lezen form.V.
Geloofsbelijdenis
Zingen na Geloofsbelijdenis Ps.146:1.
Zingen na dankzegging Ps.146:1,4,8
Gebed
Collecte
Gz.162:4 (Ja, ‘g geloof en daarom zing ik)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933