Kerkdienst – 1e Kerstdag

Begint: maandag 25 december 2017 om 09:30
Eindigt: maandag 25 december 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  1e Evangelisatie, 2e Kerk

Liturgie:
Het reddende Licht van God (de lofzang van Simeon)

Ancora:
- Mary did you know
- Een Redder is ons geboren

<Binnenkomst kerkenraad>
<Kinderen komen binnen> – ze zingen:
- Maar de Koning is geboren

Votum en vredegroet
Lied: NLB 477 (Komt allen tezamen – Sela versie)
Gebed
Kerstvertelling – nav Lucas 2: 22 – 39 (uit ‘De bijbel voor jullie’)

Generation:
– Goed Nieuws
- Vrolijk Kerstfeest

<Kinderen gaan bij hun ouders zitten>

Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11
Tekst: Lucas 2: 29 – 35
Ancora:
- Nu laat U mij gaan (Sela)
Verkondiging
Lied: Opw 595 (Licht van de wereld)
Dankgebed
Collecte (Ancora: Opw. 527 – O holy night)
Lied Gez. 50
Zegen

Ancora:
- Noël
- God van licht

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933