Kerkdienst – 2e Adventszondag – Heilig Avondmaal (gaand)

Begint: zondag 9 december 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 9 december 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie
Voorbereiding Gez. 80: 1, 3, 4
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing NLB 276
Gebed
Schriftlezing Matteüs 11: 25 – 30 / Hebreeën 4: 14 – 16
Lied Ps. 15
Verkondiging
Amenlied NLB 221
Collecte
(Gereedmaken tafel)
Gez. 179a (beurtzang)
Viering HA
Formulier 5
Samen eten wij (Sela)
Ps. 16 (Levensliederen)
Gez. 89
Dankgebed
Slotzang Opw. 705
Zegen
Gezongen amen – Ps. 89: 18 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933