Kerkdienst – 2e Adventszondag – Heilig Avondmaal (gaand)

Begint: zondag 9 december 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 9 december 2018 om 15:45

Voorganger: ds. C.T. Basoski (Groningen Noord/West)
Collecte(n):  1e Collecte, 2e Kerk

Liturgie
Ps.133:1,2,3
Gebed
Gal.5,16-26
Preek deel 1 (P446)
LB.841:1,2 (Wat zijn de goede vruchten)
1Kor.12,1-11
Preek deel 2
LB.841:3,4
Viering Heilig Avondmaal lezen form.4 Zingen na Geloofsbelijdenis Gz.167:1,2; na dankzegging Gz.167:3 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
Collecte
LB.425 (Vervuld van uw zegen)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933