Kerkdienst

Begint: zondag 31 maart 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 31 maart 2019 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Evangelisatie, 2e Kerk

Liturgie
Voorbereiding Ps. 25: 2 NPB
Votum en vredegroet (gesproken versie)
Gez. 160
Gez. 157
Opw. 400
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Genesis 42: 1 – 17
Luisterlied: Wie ben jij – Oratorium Jozef
Genesis 44
Luisterlied: Ik ben Jozef – Oratorium Jozef
Verkondiging
LvK 423
Wet
Loflied op de wet
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Gez. 141
Zegen
Gezongen amen (LB 456: 3)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933