Kerkdienst

Begint: zondag 23 juli 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 23 juli 2017 om 10:45

Voorganger: M.H. de Boer (Tolbert)
Collecte(n):  1e Evangelisatie, 2e Kerk

Liturgie:
Gezongen votum
Genade-/vredegroet Amen gemeente
Zingen: Gezang 174:1, 2, 3
Lied van de Tien Woorden op de wijs van ‘Jezus zegt dat Hij van ons verwacht.
Gebed
Schriftlezingen: Ester 3:1-7 en 9:1-5, 16-19, 24-28.
Zingen: Psalm 105:1, 7, 17
Tekst: Ester 3:7 en 9:2b, 16,17
Preek
Zingen; Psalm 2:4
Zegenlied Opwekking 710.
Dankgebed/voorbeden
Collecte
Zingen: Liedboek 427:1, 5, 8 (= NLB 904:1, 3, 5)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933