Kerkdienst

Begint: zondag 16 juli 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 16 juli 2017 om 15:45

Voorganger: S.M. Alserda (Spakenburg-Zuid)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
Votum & Zegengroet
Zingen: Ld 434:1, 2 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning)
Gebed
Geloofsbelijdenis: zingen op de wijs van Ld 429
Schriftlezing: Dan 7:1-18
Zingen: Ps 97:1,2,4
Tekst: Dan 7:14,18
Preek
Zingen: Opw 354 (Glorie aan God)
Gebed
Collecte
Zingen: Ld 293:1,2 (Wat de toekomst brengen moge)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933