Kerkdienst

Begint: zondag 17 december 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 17 december 2017 om 15:45

Voorganger: Peter Zuidema (student te Leek)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Mededelingen kerkenraad
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: Psalm 80: 1 en 6 (de nieuwe psalmberijming)
Gebed
Schriftlezing: 2 Korintiërs 13, 5- 13
Zingen: Psalm 68: 8 (GK)
Tekst: 2 Korintiërs 13, 13
Preek
Zingen: Psalm 68: 8 (GK)
Geloofsbelijdenis (drie verzen op de melodie van Hoor de engelen zingen…)
Gebed
Collecte
Zingen: Lied 416 (Nieuwe Liedboek) (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen 

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933