Kerkdienst

Begint: zondag 1 juli 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 1 juli 2018 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie
Votum en vredegroet versie Ps. 121)
Geloofsbelijdenis Gez. 179a
Gebed
Leeronderwerp HC 32 v/a 86, HC 33 v/a 91
Schriftlezing
Psalm 24
Romeinen 13
Lied Ps. 72: 1, 2, 4
Onderwijs
Amenlied LvK 473: 1, 2, 3, 4, 5, 10 / NLB 912
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
Slotzang Opw. 687
Zegen(gezongen amen – versie Ps. 89: 18)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933