Kerkdienst

Begint: zondag 16 juli 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 16 juli 2017 om 10:45

Voorganger: S.M. Alserda (Spakenburg-Zuid)
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:
Votum en Zegengroet
Zingen: Ps 108:1,2
Gebed
Wet
Zingen: Ld 442:1-4 (Jezus, ga ons voor)
Schriftlezing: Mt 14:22-33
Zingen: Ps 93:1,2
Tekst: Mt 14:27
Preek
Zingen: Opw 727 (Mijn God, ik kom naar U)
Gebed
Collecte
Zingen: Gz 145:1-4 (Heer, onze Heer)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933