Leesdienst

Begint: zondag 1 juli 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 1 juli 2018 om 10:45

Voorganger: br. Bloemendal
Collecte(n): 1e Kerk, 2e Zending

Liturgie:
Zingen: Opwekking 400 en 392
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 8: 1, 4, 6
Gebed
Schriftlezing: 1 Kor. 15: 35-43; 50-53
Zingen: GKB gez. 114: 6, 7
Preek
Zingen: GKB gez. 113
Lezing van de Tien Geboden
Zingen: Psalm 65: 2, 3
Gebed Collecte Zingen:
Opwekking 585
Zegen 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933