Kerkdienst

Begint: zondag 9 juli 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 9 juli 2017 om 15:45

Voorganger: S.W. De Boer (Haren)
Collecte(n):  1e Kerk, 2e Evangelisatie onder Moslims

Liturgie:
Votum/groet
Zingen: Ps. 84 : 1, 2
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Openb. 1 : 9 – 18 en 21 : 1 – 5
Zingen: LvK 114 : 1 – 3
Tekst: Openb. 21 : 5a
Verkondiging
Zingen: Gz. 173 : 1 – 4 (Melodie: Psalm 119!!)
Geloofsbelijdenis, zingen: Gz. 179a
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Opw. 770 (Ik zal er zijn)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933