Kerkdienst

Begint: zondag 3 december 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 3 december 2017 om 15:45

Voorganger: ds. G. Meijer (Assen-Zuid)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
komen
gezongen votum
groet
gz 131:1,9

leren
Deuteronomium 8:1-6
naakten kleren geven (Matteüs 25:36a)
ps 146:3,4,5

geven
Apostolicum (wijs: lb 135)
gebed (Onze Vader)
collecten

gaan
nlb 425
zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933