Kerkdienst

Begint: zondag 7 oktober 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 7 oktober 2018 om 15:45

Voorganger: ds. G. Timmermans (Groningen-Zuid/Helpman)
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Votum en zegengroet
GK (Ps.) 103 : 1, 6 en 7
Gebed
Lezen: Leviticus 17, 10-16
GK (Ps.) 139 : 6 en 7
Lezen: 2 Korintiërs 4, 16 – 5,10
GK (Ps.) 116 : 2 en 8
Preek over ‘wat staat ons te wachten?’ (I)
GK (Ps.) 16 : 3 en 5
Gebeden
Collecte
Geloofsbelijdenis
NLB 769 (300) : 1, 2, 4 en 5 (Eens als de bazuinen klinken)
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933