Kerkdienst / 3e themazondag

Begint: zondag 3 december 2017 om 10:00
Eindigt: zondag 3 december 2017 om 11:15

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Aandacht Advent
Votum en vredegroet (Gesproken versie!)
Lofprijzing Opw. 609
Wet Gez. 156
Gebed
Kinderkring Generation zingt 2 liederen
-Het is fijn om je vriend te zijn
- Samen is veel leuker)
Schriftlezingen:
- Lucas 12: 32 – 34
- Johannes 13: 12 – 17
- 1 Tessalonicenzen 4: 13 – 18
- Jakobus 5: 13 – 20
Zingen PvN 23
Tekst Handelingen 2: 42b
Amenlied LB 473: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Slotlied Opw. 733
Zegen (Gesproken amen)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933