Kerkdienst

Begint: zondag 15 april 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 15 april 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Catechesatiemateriaal, 2e Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 92: 1, 3, 7, 8
Wet
Gebed
Gez. 165
Kinderkring
Schriftlezing Rechters 10: 6 – 16
Ps. 104: 9, 10
Verkondiging
Gez. 164 (canon)
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Gez. 28
Zegen
Gezongen amen versie Ps. 89: 18 laatste regel

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933