Kerkdienst

Begint: zondag 18 augustus 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 18 augustus 2019 om 10:45

Voorganger: ds. H.R. van de Kamp (Zutphen)
Collecte(n): 1e Zending, 2e Kerk

Liturgie
Openingsbelijdenis en zegengroet
Z Gezang 216:1.2.3 LB Dit is een morgen als ooit de eerste
Gebed
L Genesis 1:20-23
Z Gezang 162:5 LB In het begin kwamen vogels gevlogen
L Jeremia 8:4-7
Z PS 104:5 LB Daar nestelen vogels in de hoge kruin
L Matt.6:24-34
T Matt.6:26
Preek over het thema “Vogels zijn onze leermeesters in Gods schepping”
Tussenzang na punt 1 Gezang 232:2.3 GK2017 Zijn trouwe Vaderogen
Tussenzang na punt 2 PS 84:2 GK Zelfs vindt de mus een huis, o HEER
Z Opw.407 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering
De Tien Woorden
Z PS 147:7 GK De Heer heeft Jakob uitverkoren
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 978:1.2.3.4 LB Aan U behoort, o Heer der heren
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933