Kerkdienst

Begint: zondag 9 juli 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 9 juli 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  1e Kerk, 2e Evangelisatie onder Moslims

Liturgie:
Votum en vredegroet (gesproken versie)
Lofprijzing Opw. 733
Schuldbelijdenis Gez. 157
Genadeverkondiging E&R 361
Gebed
Schriftlezing Prediker 11 + 12
Ps. 128
Verkondiging
Amenlied Psalmproject 139
Wet
 Opw. 687
Dankgebed
Collecte Opw. 654
Slotzang Opw. 710
Zegen (met gesproken amen door de gemeente, zoals na de vredegroet*)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933