Kerkdienst

Begint: zondag 15 juli 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 15 juli 2018 om 15:45

Voorganger: ds. J.M Beute (Leens)
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Votum en groet
Ps.65:1 en 3
Gebed
Lezing Psalm 25
Ps.27:6-7
Preek Psalm 25:4-5
Opw.687 – Heer, wijs mij uw weg
Gebed
Geloofsbelijdenis
GK.108 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Collecte
LB.416 – Ga met God en hij zal met je zijn
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933