Kerkdienst

Begint: zondag 2 juli 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 2 juli 2017 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:
Votum/vredegroet Versie Ps. 121
Geloofsbelijdenis Apostolische
Gebed
Leeronderwerp NGB 27 + 29
Schriftlezing Efeziërs 2: 19 – 3: 21
Lied LB 308
Onderwijs
Lied Ps. 133 (Levensliederen)
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed = LB 310
Collecte
Slotzang LB 296
Zegen
Amen Versie Ps. 89: 18 (laatste regel)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933