Leesdienst

Begint: zondag 8 april 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 8 april 2018 om 15:45

Voorganger: Br. Tj. Vis
Collecte(n): Evangelisatie

Liturgie:
Vooraf: Gz. 171: 1-3
Votum (zingen) en groet
Ps. 92: 1, 2, 7, 8
Gebed
Gal. 5:13-26
Ps. 1:1-3
Gal. 5: 22, 23
LB 252:1 Wat zijn de goede vruchten
Preek
Geloofsbelijdenis
NLB 637: 1-4 O, vlam van Pasen, steek ons aan
Gebed
Collecte
LB 78:1, 2 Laat me nu blijven groeien, bloeien.
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933