Kerkdienst

Begint: zondag 26 november 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 26 november 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing Ps. 65: 1, 2, 3
Gebed
LB 328 / NLB 314
Kinderkring
Schriftlezing Psalm 13
Tekst Romeinen 8: 18 – 30
Lied Gez. 163
Verkondiging
Amenlied Gez. 160
Wet
Lied Ps. 119: 4, 5, 6
Herdenking overledenen
LB 95
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Slotzang Opw. 585
Zegen
Gezongen amen (Ps. 89: 18 laatste regel)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933