Kerkdienst

Begint: zondag 15 juli 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 15 juli 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Gez. 165 (2x)
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Spreuken 1: 8 – 33
LB 326: 1, 3, 5
Verkondiging
Ps. 2, 1, 2, 4
Wet
Opw. 244
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
LB 293
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933