Kerkdienst

Begint: zondag 8 april 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 8 april 2018 om 10:45

Voorganger: ds. P. Drost (Delfzijl)
Collecte(n): Evangelisatie

Liturgie:
Welkom
Votum en groet
Psalm 146:1,3,7,8
Gods geboden
Psalm 33:2,3
Gebed
Kinderking
Lezing: 1 Koningen 17:17-24
Psalm 68:2a/6a (DNP)
Lezing: Lucas 7:11-17
Gezang 54:1 (a), 2 (a), 3 (m), 4 (v), 5 (m), 6 (v), 7 (a) Door de poort van Nain gaat
Preek ‘Jezus is sterker dan de dood’
Opwekking 575
Gebed
Liedboek 297 Toch overwint eens de genade
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933