Kerkdienst

Begint: zondag 14 mei 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 14 mei 2017 om 15:45

Voorganger: ds. H. Zeilstra (Zuidbroek)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Psalm 146, 1, 4 (prijzen) (graag melodie Joh. de Heer 446)
Gebed
Lezen psalm 61 (smeken en ook klagen)
Psalm 25,7 (vertrouwelijk omgaan)
Matt.6, 5-15
Psalm 68, 8 (prijzen))
Matt.14,22-23
Preek
Liedboek 465, 1, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Gezang 141, 3
Gebed
Collecte
Opwekking 672 (Heerser over aller dingen)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933