Kerkdienst

Begint: zondag 8 juli 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 8 juli 2018 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): ?

Liturgie
Votum
Vredegroet
Zingen: lied 444
1. Grote God, wij loven U
2. Alles wat U prijzen kan
3. Heer, ontferm U over ons
Gebed
Zingen: psalm 60
2. Aan hen die U zijn toegewijd
4. Het land van Moab, diep veracht
Lezing: Obadja
Zingen: psalm 55
1. O God, neem mijn gebed ter ore
5. Was het een vijand die mij smaadde
Verkondiging
Zingen: psalm 77
3. Zou de Heer zijn volk verstoten?
4. God, op wat Gij eens verrichtte
Belijdenis van het geloof
Zingen: gezang 179b GK
Ik geloof in God de Vader
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: gezang 79
6. Want Hij zal eens verschijnen
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933