Kerkdienst

Begint: zondag 8 juli 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 8 juli 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): ?

Liturgie
Votum en vredegroet (gesproken versie)
LvK 444 / NLB 413
Wet
PvN 16
Gebed
Schriftlezing Spreuken 1: 1 – 19
Opw. 520
Tekst Spreuken 1: 7
Verkondiging
Gez. 38 (canon)
Dankgebed
Collecte
Opw. 672
Zegen (gesproken amen)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933