Kerkdienst

Begint: zondag 24 juni 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 24 juni 2018 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Geloofsbelijdenis
Gebed LB 328 / NLB 314
Leeronderwerp HC 44 v/a 114, 115
Schriftlezing
Romeinen 2: 1 – 16
Romeinen 3: 9 – 31
Lied Ps. 86: 4, 5
Onderwijs
Amenlied LB 75: 1, 11, 14, 15 / NLB 653: 1, 5, 6, 7
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
Slotzang Opw. 244 (2x)
Zegen(gezongen amen – versie Ps. 89: 18) 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933