Kerkdienst

Begint: zondag 7 mei 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 7 mei 2017 om 15:45

Voorganger: ds. H. Zeilstra (Zuidbroek)
Collecte(n):  Evangelisatie

Liturgie:
Psalm 84, 1, 2
Gebed
Kol.2,16-3,17
Psalm 138, 1
Kol.3,1-2
Preek
Liedboek 479, 1, 4
Geloofsbelijdenis
Gezang 139, 3
Collecte
Gezang 68, 1, 2, 3

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933