Kerkdienst

Begint: zondag 18 maart 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 18 maart 2018 om 15:45

Voorganger: ds. W.L. de Graaf (Groningen-Zuid/Helpman)
Collecte(n): 1e collecte: Theologische Universiteit Kampen, 2e collecte: Zending

Liturgie:
Votum en zegengroet
Gk. 148: 1, 3 en 5 (psalm 148)
Gebed
L. Deuteronomium 18: 9-22
Gk. 119: 38, 39 en 40 (psalm 119)
T. Artikel 5 NGB
Gk. 249: 1, 4 en 5 (gez. 121)
Gk. 176: 1, deel 2 gelezen, 5 (gez. 123)
Gebed
Collecte
NLb. 263: 1-3
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933