Jeugddienst

Begint: zondag 17 maart 2019 om 10:00
Eindigt: zondag 17 maart 2019 om 11:15

Voorganger: Harry van der Laan / Jeroen Hannessen
Collecte(n): Youth Alpha

Liturgie
Votum/zegen
Opwekking 689
Het Verbond
Psalm 78:1
Gebed
Generation
Genesis 1: 26,27 & 2:15 – 25
Preek
Opwekking 599
Youth Alpha
Opwekking 488
Gebed
Collecte
Opwekking 710
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933