Kerkdienst

Begint: zondag 22 oktober 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 22 oktober 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Evangelisatie, 2e Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 99: 1, 3, 6, 8
Wet
Gebed
Ps. 31: 1 (Schoolpsalm)
Kinderkring
Schriftlezing – Rechters 8: 22 – 35
Ps. 23
Verkondiging
Gez. 107
Dankgebed
Collecte (projecteren verwerkingsvragen)
Kinderkring
Gez. 111
Zegen (Gezongen amen versie Ps. 89: 18 laatste regel)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933