Beamer

Bij de samenkomsten in het kerkgebouw wordt gebruik gemaakt van beamers voor het projecteren van de liturgie, psalmen, gezangen en liederen en vaak als ondersteuning bij de verkondiging van het Woord; de preek. In het kerkgebouw hangen daarvoor vier beamers. Vanwege de T-vorm van het gebouw is het nodig met vier beamers te werken. De projectievlakken naast de preekstoel waren te klein om teksten voor iedereen duidelijk leesbaar te projecteren. Voor de mensen in de zijbeuken van de kerk zijn er daarom extra projectievlakken op de wanden van het schip van de kerk. 

Een beamteam beheert en bedient de beamers in de kerkzaal. De beamers worden gebruikt ter ondersteuning van de diensten en bij andere gelegenheden in de kerkzaal.

Presentaties vooraf
Voorafgaand aan een samenkomst is er gelegenheid om aankondigingen / mededelingen / oproepen / herinneringen enz. te plaatsen. Hieraan zijn wel enkele regels verbonden:

  • Presentaties dienen 2 dagen vooraf voor 18:00 uur ingeleverd te zijn (voor zondag geldt dus uiterlijk donderdag voor 18:00 uur opgestuurd) 
  • Presentaties zijn maximaal 3 sheets lang
  • Geen videomateriaal
  • Minimale lettergrootte 34 (bij voorkeur een grotere lettergrootte)
  • Liefst aanleveren in Powerpoint* in het formaat 16:10.

* Ons beamersysteem kan alleen PowerPointPresentaties aan. Andere formaten (jpg, tiff, etc) moeten door het beamteam worden omgezet. Dit gaat vaak ten koste van de kwaliteit van de presentatie. Bovendien kunnen we bijvoorbeeld  lettertypes of lettergroottes niet aanpassen wanneer dit nodig is. Daarom vragen we om aanlevering als PowerPointPresentatie.

Denk bij de presentaties aan korte en snelle berichten. Het is niet de bedoeling om zo veel mogelijk informatie op de beamer te krijgen, daarvoor zijn andere mogelijkheden (het Bruggenhoofd / postvakjes / enz.).

De presentaties kunt u opsturen naar beamteam@gkvhoogkerk.nl. Bij te veel verzoeken voor presentaties kan het beamteam altijd presentaties weigeren. Hierbij geldt dat presentaties die voor aankondigingen binnen de gemeente zijn voorrang hebben op presentaties van buitenaf. Ook hebben presentaties voorrang die iets aankondigen dat eerder op de agenda staat dan iets wat later staat. Verder geldt het principe: wie ’t eerst komt, ’t eerst maalt.

Beamen buiten de kerkdiensten
Voor rouwbijeenkomsten, sing-in, etc. kan er, indien men gebruik wil maken van de beamer, door de belanghebbenden een aanvraag ingediend worden bij het beamteam. Aan het beamen tijdens deze bijeenkomsten zijn kosten verbonden (€ 25). Voor alle duidelijkheid: een trouwdienst valt onder een gewone kerkdienst, hier wordt dus standaard de inzet van het beamteam geregeld.

Informatie
Voor meer informatie, regels en tips voor presentaties kunt u mailen naar beamteam@gkvhoogkerk.nl. U kunt ook contact opnemen met onze coördinator Bert-Jan Boer.

Presentaties bij preek
Ook bij de preek kunnen presentaties worden vertoond. Hiervoor geldt in principe hetzelfde als voor de presentaties vooraf, alleen mag deze natuurlijk uit zoveel dia’s bestaan als de predikant nodig acht. De predikant kan de presentatie in principe zelf middels een afstandsbediening bedienen, maar kan dit ook overlaten aan het beamteam. In het laatste geval ontvangen we graag een samenvatting van de preek waarop is aangegeven wanneer de volgende dia getoond moet worden.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933