Berichten van Gerben van Dijk

Tussen hamer en aambeeld

Twintig eeuwen kerkgeschiedenis in Tien Lessen

Veel discussies en tegenstellingen in de kerk (of tussen kerken) vandaag, worden gevoerd of besproken alsof het onderwerp of ‘probleem’ zich nu voor het eerst voordoet. Vaak worden dan eigen gewoonten of vormen als normatief gehanteerd, zonder Bijbelse onderbouwing of de vaak relativerende kennis van de ontstaansgeschiedenis van die gewoonten en vormen.  

Kennisname en bespreking van (gebeurtenissen en personen uit) de Kerkgeschiedenis, kan ons helpen onze eigen tijd en/of strijd beter te begrijpen en waar nodig te beoordelen. Deze cursus geeft daarvoor hopelijk een eerste opzet en/of aanzet.

Het zoeken naar relevantie voor vandaag of aanknopingspunten bij discussies die vandaag (weer) spelen is daarbij leidend voor de selectie van personen, stromingen of gebeurtenissen die aan de orde komen, en verder is het de bedoeling dat er tijdens de lessen ruim tijd is voor inbreng van de cursisten zelf (discussie en reflectie).

De cursus is vooral bedoeld als een inleiding in de geschiedenis van de kerk voor wie daar graag wat meer over wil weten, of zijn of haar wat weggezakte kennis weer wat op wil halen. Het voorbereidingsmateriaal en de inhoud van de lessen is daarop afgestemd. Deelnemers met meer deskundigheid zijn echter ook van harte welkom. In de besprekingen kunnen wij namelijk heel goed van hun kennis en inzichten gebruik maken.

Cursusinformatie

Datums

Woensdagavond 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 (filmavond) december 2017;

10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 maart 2018

 Tijd en plaats

 ‘t Anker (GKv Hoogkerk, Hoendiep 233a), we beginnen om 20.00 en sluiten af rond 22.00.

Inschrijving en kosten

Inschrijven kan per mail tot 15 september 2017 bij Henk de Wit – hadewit@kpnplanet.nl

De kosten zijn € 30,- per deelnemer en sluiten al het cursusmateriaal in (map + voorbereidingsmateriaal).

Muziek- en zangavond op zondag 21 mei 2017 in Wâlterswâld!

Op zondagavond 21 mei zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30.

Het thema is dit maal: ‘Juicht, o volken, juicht´. Samen gaan we zingen en musiceren over dit thema, welke ontleent is aan psalm 47. De liederen en muzikale stukken hebben dan ook alles te maken met Hemelvaart en Pinksteren: Jezus steeg op naar de Hemel, maar stuurde toen de Heilige Geest, waardoor wij mogen geloven in Hem, die voor onze zonden stierf.

Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble van het Christelijk muziekkorps ’Excelsior’ Driezum / Wâlterswâld en organist Jogchum Sipma 

Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen.

De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Graag tot zondag 21 mei, aanvang 19:30!

Tussen hamer en aambeeld

Twintig eeuwen kerkgeschiedenis in Tien Lessen

Veel discussies en tegenstellingen in de kerk (of tussen kerken) vandaag, worden gevoerd of besproken alsof het onderwerp of ‘probleem’ zich nu voor het eerst voordoet. Vaak worden dan eigen gewoonten of vormen als normatief gehanteerd, zonder Bijbelse onderbouwing of de vaak relativerende kennis van de ontstaansgeschiedenis van die gewoonten en vormen.  

Kennisname en bespreking van (gebeurtenissen en personen uit) de Kerkgeschiedenis, kan ons helpen onze eigen tijd en/of strijd beter te begrijpen en waar nodig te beoordelen. Deze cursus geeft daarvoor hopelijk een eerste opzet en/of aanzet.

Het zoeken naar relevantie voor vandaag of aanknopingspunten bij discussies die vandaag (weer) spelen is daarbij leidend voor de selectie van personen, stromingen of gebeurtenissen die aan de orde komen, en verder is het de bedoeling dat er tijdens de lessen ruim tijd is voor inbreng van de cursisten zelf (discussie en reflectie).

De cursus is vooral bedoeld als een inleiding in de geschiedenis van de kerk voor wie daar graag wat meer over wil weten, of zijn of haar wat weggezakte kennis weer wat op wil halen. Het voorbereidingsmateriaal en de inhoud van de lessen is daarop afgestemd. Deelnemers met meer deskundigheid zijn echter ook van harte welkom. In de besprekingen kunnen wij namelijk heel goed van hun kennis en inzichten gebruik maken.

Cursusinformatie

Datums

6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 (filmavond) december 2016;

5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2 maart 2017

Tijd en plaats

‘t Anker, we beginnen om 20.00 en sluiten af rond 22.00.

Inschrijving en kosten

Inschrijven kan per mail tot 15 september 2016 bij Henk de Wit – hadewit@kpnplanet.nl

De kosten zijn € 25,- per deelnemer en sluiten al het cursusmateriaal in (map + voorbereidingsmateriaal).

Zomerconcert Urker Mans formatie in Hoogkerk

Dertien mannen in traditionele Urker kleding zingen in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hoogkerk, onder leiding van de bekende organist en dirigent Martin Mans. Ze brengen het repertoire ten gehore van de diverse cd’s die zij uitbrachten. Eén ervan heeft de titel ‘De zee zingt’ en sluit heel mooi aan bij het de stijl van de groep. De mannen van Urk zijn van oudsher verbonden met de zee en brengen dat in hun lied naar voren. Op gevoelige wijze zingen zij over heimwee en vertrouwen. Met hun stoere stemmen vullen zij de grootste kerken. Enkele titels van het zomerprogramma zijn: ‘Zij die de zee bevaren, Roll Jordan roll, en Rots der Eeuwen’. Er komt ook klassiek en populair repertoire aan bod.

Tijdens het concert wordt de orgelbegeleiding verzorgd door het jonge talent Mark Brandwijk. De zangers Ioan Micu en Palle Jørgensen bespelen, naast hun zang, respectievelijk een taragot en een altviool. Ondanks de hoge kwaliteitseisen die aan de zangers worden gesteld, is er tijdens de concerten sprake van een ongedwongen sfeer, waardoor het bezoeken van een concert van de Urker MANS Formatie garant staat voor een avond ontspannen genieten.

Datum: zaterdag 17 september 2016
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Hoendiep 233 – Hoogkerk  
Toegang:
Aan de deur € 17,50.
Online en bij reservering € 16,-.
Kinderen t/m 11 jaar € 5,-.
ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 13,-.
Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03. 

De Urker MANS Formatie is in 2011 opgericht en heeft een eigen stijl. Inmiddels zijn er vijf CD’s gemaakt die op de concerten verkrijgbaar zijn. Vorige zomer werd hun eerste DVD gepresenteerd aan het publiek. De DVD is opgenomen in het Zuiderzee museum en is een unieke registratie geworden van beeld en geluid.

Bijeenkomst kinderdoop – ds. Verbree

Op 15 januari 2015 werd een bijeenkomst georganiseerd in het Anker met als onderwerp dopen. Ds. Adrian Verbree sprak over de kinder- en volwassendoop. De presentatie van dominee Verbree is hieronder terug te  luisten en zijn presentatie van is hier te downloaden.

Terugluisteren

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933