Nieuws

Tijdcollecte Diaconie en Present

Stichting Present stimuleert ‘omzien naar elkaar’

Tijdens de ochtenddienst van zondag 17 september willen we je middels een tijdcollecte graag enthousiast maken voor de projecten van Stichting Present Groningen. We zouden het als diaconie geweldig vinden als een groot deel van onze gemeente dit najaar zich een dag inzet voor de kwetsbare medemens in Groningen.

Brug tussen mensen

Stichting Present Groningen is een organisatie die de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. Als ‘vrijwilligersmakelaar’ biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present werkt vanuit een christelijk, sociale motivatie en wil zo in de samenleving een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

De tijdcollecte.

Bij binnenkomst 17 september krijgt iedereen een kaart. Hierop staan een drietal datums (21 oktober, 4 november en 25 november) en verschillende activiteiten: tuinieren, verhuizen, schoonmaken, sausen, etc. Hierop kan je aangeven op welke datums je beschikbaar bent en welke activiteiten je zou willen doen.

Tijdens de tijdcollecte worden deze kaarten opgehaald door de diaconie.

In de week erna worden door stichting Present op basis van de opgegeven activiteiten en datums groepen samengesteld. Je wordt op slechts één van de opgegeven datums ingedeeld in een groep, hoe meer datums je aankruist hoe makkelijker het voor Present is om groepen te maken. Op 27 september is er een informatieavond voor alle gemeenteleden die zich hebben opgegeven. Hier worden de groepen bekend gemaakt en wordt uitgelegd hoe het verder in zijn werk gaat.

Hoe werkt het verder?

Stichting Present Groningen zoekt voor de groepen geschikte hulpvragen. De groep en hulpvraag worden aan elkaar gekoppeld in een eenmalig project. Elk project geeft voldoening en plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een hele waardevolle ervaring. Als deelnemer geef je niet alleen, je ontvangt ook!

Daarom: van harte aanbevolen!

Namens de diaconie

Albert van der Heide

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Matteus 25: 35 en 36

Zomerconcert Urker Mans formatie 2017

Op zaterdag 2 september 2017 treedt de Urker MANS Formatie op in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hoogkerk. Ze presenteert deze zomer haar nieuwe CD ‘Morgen’ die zojuist is verschenen. Het album is gevuld met bekende populaire klassiekers zoals: ‘Edelweiss, Leningrad en Comrades in Arms’. Daarnaast maken spirituals en geestelijke liederen deel uit van zoals: ‘Kom tot de Vader en Soon and very soon.’

De dertien zangers zingen in traditionele Urker kleding onder leiding van de professionele dirigent Martin Mans. Aan het orgel  en de vleugel zit Mark Brandwijk die het programma een extra dimensie geeft. De zangers zingen ook solistisch waardoor hun unieke stemmen nog meer tot hun recht komen en twee van hen bespelen, naast hun zang, een taragot en een altviool.

De mannen komen zingend in processie op waarmee is de toon  gezet voor een avond ontspannen genieten van een gevarieerd programma. Aan het einde geeft Martin Mans de luisteraar gelegenheid om op het podium een nummer mee te zingen. Hieraan wordt massaal gehoor gegeven.  

Datum: zaterdag 2 september 2017
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Hoendiep 232 – Hoogkerk  
Toegang: 
Aan de deur € 17,50. 
Online en bij reservering € 16,-. 
Kinderen t/m 11 jaar € 5,-. 
ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 13,-.
Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03. 

 

URKER MANS FORMATIE

De Urker Mans Formatie is in 2012 met haar optredens begonnen. Een serie zomerconcerten en kerstconcerten staan elk jaar op het programma. De zomeravonden zijn luchtig van karakter en er is ruimte voor een vrolijke noot. De luisteraars worden aan het einde nog meer bij het optreden betrokken en uitgenodigd op het podium om mee te zingen met de toegift. De zangers hebben een jarenlange podiumervaring  en zijn semiprofessioneel of professioneel.  Solistisch komen de zangers ook aan bod waarmee hun unieke stemmen nog meer tot hun recht komen. Vorige zomer traden ze op in Canada waar ze een goede indruk hebben achter gelaten. In het najaar gaan zij op hun tweede tournee.

Naast de nieuwe cd ‘MORGEN’, staat de unieke DVD ‘Geloof, hoop en liefde’ in de belangstelling. Hierop zingen de zangers hun solo’s en geven ze een interview. De beelden zijn gemaakt in het Zuiderzeemuseum.

Tussen hamer en aambeeld

Twintig eeuwen kerkgeschiedenis in Tien Lessen

Veel discussies en tegenstellingen in de kerk (of tussen kerken) vandaag, worden gevoerd of besproken alsof het onderwerp of ‘probleem’ zich nu voor het eerst voordoet. Vaak worden dan eigen gewoonten of vormen als normatief gehanteerd, zonder Bijbelse onderbouwing of de vaak relativerende kennis van de ontstaansgeschiedenis van die gewoonten en vormen.  

Kennisname en bespreking van (gebeurtenissen en personen uit) de Kerkgeschiedenis, kan ons helpen onze eigen tijd en/of strijd beter te begrijpen en waar nodig te beoordelen. Deze cursus geeft daarvoor hopelijk een eerste opzet en/of aanzet.

Het zoeken naar relevantie voor vandaag of aanknopingspunten bij discussies die vandaag (weer) spelen is daarbij leidend voor de selectie van personen, stromingen of gebeurtenissen die aan de orde komen, en verder is het de bedoeling dat er tijdens de lessen ruim tijd is voor inbreng van de cursisten zelf (discussie en reflectie).

De cursus is vooral bedoeld als een inleiding in de geschiedenis van de kerk voor wie daar graag wat meer over wil weten, of zijn of haar wat weggezakte kennis weer wat op wil halen. Het voorbereidingsmateriaal en de inhoud van de lessen is daarop afgestemd. Deelnemers met meer deskundigheid zijn echter ook van harte welkom. In de besprekingen kunnen wij namelijk heel goed van hun kennis en inzichten gebruik maken.

Cursusinformatie

Datums

Woensdagavond 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 (filmavond) december 2017;

10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 maart 2018

 Tijd en plaats

 ‘t Anker (GKv Hoogkerk, Hoendiep 233a), we beginnen om 20.00 en sluiten af rond 22.00.

Inschrijving en kosten

Inschrijven kan per mail tot 15 september 2017 bij Henk de Wit – hadewit@kpnplanet.nl

De kosten zijn € 30,- per deelnemer en sluiten al het cursusmateriaal in (map + voorbereidingsmateriaal).

Muziek- en zangavond op zondag 21 mei 2017 in Wâlterswâld!

Op zondagavond 21 mei zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30.

Het thema is dit maal: ‘Juicht, o volken, juicht´. Samen gaan we zingen en musiceren over dit thema, welke ontleent is aan psalm 47. De liederen en muzikale stukken hebben dan ook alles te maken met Hemelvaart en Pinksteren: Jezus steeg op naar de Hemel, maar stuurde toen de Heilige Geest, waardoor wij mogen geloven in Hem, die voor onze zonden stierf.

Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble van het Christelijk muziekkorps ’Excelsior’ Driezum / Wâlterswâld en organist Jogchum Sipma 

Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen.

De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Graag tot zondag 21 mei, aanvang 19:30!

Tussen hamer en aambeeld

Twintig eeuwen kerkgeschiedenis in Tien Lessen

Veel discussies en tegenstellingen in de kerk (of tussen kerken) vandaag, worden gevoerd of besproken alsof het onderwerp of ‘probleem’ zich nu voor het eerst voordoet. Vaak worden dan eigen gewoonten of vormen als normatief gehanteerd, zonder Bijbelse onderbouwing of de vaak relativerende kennis van de ontstaansgeschiedenis van die gewoonten en vormen.  

Kennisname en bespreking van (gebeurtenissen en personen uit) de Kerkgeschiedenis, kan ons helpen onze eigen tijd en/of strijd beter te begrijpen en waar nodig te beoordelen. Deze cursus geeft daarvoor hopelijk een eerste opzet en/of aanzet.

Het zoeken naar relevantie voor vandaag of aanknopingspunten bij discussies die vandaag (weer) spelen is daarbij leidend voor de selectie van personen, stromingen of gebeurtenissen die aan de orde komen, en verder is het de bedoeling dat er tijdens de lessen ruim tijd is voor inbreng van de cursisten zelf (discussie en reflectie).

De cursus is vooral bedoeld als een inleiding in de geschiedenis van de kerk voor wie daar graag wat meer over wil weten, of zijn of haar wat weggezakte kennis weer wat op wil halen. Het voorbereidingsmateriaal en de inhoud van de lessen is daarop afgestemd. Deelnemers met meer deskundigheid zijn echter ook van harte welkom. In de besprekingen kunnen wij namelijk heel goed van hun kennis en inzichten gebruik maken.

Cursusinformatie

Datums

6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 (filmavond) december 2016;

5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2 maart 2017

Tijd en plaats

‘t Anker, we beginnen om 20.00 en sluiten af rond 22.00.

Inschrijving en kosten

Inschrijven kan per mail tot 15 september 2016 bij Henk de Wit – hadewit@kpnplanet.nl

De kosten zijn € 25,- per deelnemer en sluiten al het cursusmateriaal in (map + voorbereidingsmateriaal).

Zomerconcert Urker Mans formatie in Hoogkerk

Dertien mannen in traditionele Urker kleding zingen in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hoogkerk, onder leiding van de bekende organist en dirigent Martin Mans. Ze brengen het repertoire ten gehore van de diverse cd’s die zij uitbrachten. Eén ervan heeft de titel ‘De zee zingt’ en sluit heel mooi aan bij het de stijl van de groep. De mannen van Urk zijn van oudsher verbonden met de zee en brengen dat in hun lied naar voren. Op gevoelige wijze zingen zij over heimwee en vertrouwen. Met hun stoere stemmen vullen zij de grootste kerken. Enkele titels van het zomerprogramma zijn: ‘Zij die de zee bevaren, Roll Jordan roll, en Rots der Eeuwen’. Er komt ook klassiek en populair repertoire aan bod.

Tijdens het concert wordt de orgelbegeleiding verzorgd door het jonge talent Mark Brandwijk. De zangers Ioan Micu en Palle Jørgensen bespelen, naast hun zang, respectievelijk een taragot en een altviool. Ondanks de hoge kwaliteitseisen die aan de zangers worden gesteld, is er tijdens de concerten sprake van een ongedwongen sfeer, waardoor het bezoeken van een concert van de Urker MANS Formatie garant staat voor een avond ontspannen genieten.

Datum: zaterdag 17 september 2016
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Hoendiep 233 – Hoogkerk  
Toegang:
Aan de deur € 17,50.
Online en bij reservering € 16,-.
Kinderen t/m 11 jaar € 5,-.
ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 13,-.
Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03. 

De Urker MANS Formatie is in 2011 opgericht en heeft een eigen stijl. Inmiddels zijn er vijf CD’s gemaakt die op de concerten verkrijgbaar zijn. Vorige zomer werd hun eerste DVD gepresenteerd aan het publiek. De DVD is opgenomen in het Zuiderzee museum en is een unieke registratie geworden van beeld en geluid.

Bijeenkomst kinderdoop – ds. Verbree

Op 15 januari 2015 werd een bijeenkomst georganiseerd in het Anker met als onderwerp dopen. Ds. Adrian Verbree sprak over de kinder- en volwassendoop. De presentatie van dominee Verbree is hieronder terug te  luisten en zijn presentatie van is hier te downloaden.

Terugluisteren

Download MP3

Voedselbank

Fijn dat u iedere 1e zondag van de maand erom denkt iets mee te nemen voor de mensen, die van de voedselbank gebruik moeten maken.

Ze zijn er blij mee. Gemeenteleden die niet met boodschappen naar de kerk willen lopen kunnen een bijdrage leveren via de bank. Banknummer 39.94.49.028 t.n.v. Voedselbank stad Groningen te Groningen. 

Ik vermeld nog maar een keer het lijstje van de meest gevraagde producten die van de voedselbank door werden gegeven. Groente conserven, soep in blik, pastasaus, wasmiddel, tandpasta, tandenborstel, kleine huishoudelijke artikelen, ook goede en schone gebruikte kleding is welkom. Verder kan natuurlijk alles, als het maar niet te dichtbij of over datum is. Meer informatie kunt u vinden op de website van de voedselbank of gewoon op Google voedselbank stad groningen.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933