Jaarboekje

Adverteerders

Het jaarboekje komt ieder jaar begin juni uit. Gemeenteleden kunnen gedurende het jaar wijzigingen in hun persoonlijke gegevens (emailadressen, wel/geen voornaam, telnr, etc.) doorgeven aan het kerkelijk bureau. De redactie schrijft ruim voor het verschijnen van het nieuwe jaarboekje alle instanties aan die in het jaarboekje vermeld staan. Wanneer je als dooplid belijdenis doet blijft je roepnaam in het jaarboekje staan tenzij je dat niet wil. Nieuwe gemeenteleden kunnen bij het inleveren van hun attestatie aangeven of ze met roepnaam of met initialen in het jaarboekje vermeld willen worden.

Redactie en Productie
Andries van der Heide

Advertenties
Henri Nanninga is de contactpersoon voor de advertenties. Hij benadert ieder jaar bestaande en potentiële adverteerders. Mocht u interesse hebben in het adverteren in het jaarboekje dan kunt u via onderstaand mailadres contact met hem opnemen.

E-mail:
jaarboekje@gkvhoogkerk.nl

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933