Giften (diaconie)

Wekelijks wordt er tijdens de dienst in de kerk gecollecteerd. Afwisselend zijn er op zondag een of twee collectes. De opbrengsten van de collectes zijn voor verschillende vooraf vastgestelde doelen. Van sommige collectes worden de kosten van de kerk betaald. Andere collectes zijn bestemd voor de diaconie, die daarvan hulp kan bieden aan de behoeftigen. Ook zijn er collectes die rechtstreeks bestemd zijn voor een goed doel, zoals De Driehoek, SGJ Christelijke Jeugdzorg, de zending, evangelisatie, et cetera. Na (inter)nationale rampen worden vaak extra collectes gehouden bestemd voor het bieden van hulp door christelijke hulporganisaties. 

De diaconie is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden vanuit de collecten en giften. De diaconie stelt jaarlijks een lijst met doelen op waaraan wordt gegeven en geeft incidenteel extra giften aan (andere) doelen. 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933