Evangelisatie

De Generale Synode heeft in 1975 een doel gesteld aan de evangelisatie vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. 

“Het behoort tot de aard van Christus’ kerk met het evangelie dat haar is toevertrouwd, ook hen te zoeken, die vreemd zijn aan of vervreemd zijn van God en Zijn dienst. Naar het apostolisch bevel doet de kerk voor alle mensen voorbede bij God haar Heiland; Hij wil immers dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen (1 Tim. 2: 1, 3 en 4). De kerk begeert al deze mensen te bereiken met het Woord van God en te roepen tot de gemeenschap met God en Zijn volk. Vergelijk onze belijdenis o.a. beschreven in de Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 deel 5.”

Het bestuur van de evangelisatiecommissie van de gemeente in Hoogkerk onderschrijft dit doel nog steeds van harte. Het bestuur is ‘de overkoepelende organisatie’ van de verschillende evangelisatieprojecten en werkgroepen:

  • De kennismakingscursus met het christelijk geloof: Emmaüscursus;
  • Bid-/dankdag voor gewas en arbeid;
  • Athletes in Action; 
  • Sing-in;
  • Stuurgroep Evangelisatie Groningen
  • Welkomstcommissie

Daarnaast ondersteunt de commissie op incidentele basis projecten die door de commissie Gravenburg worden geïnitieerd/georganiseerd in die wijk.

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933