In de maatschappij

Positie in Hoogkerk Evangelisatie Giften Diaconie

Als kerkelijke gemeente leven we in de maatschappij waarin we wonen, waarin we werken en waarin we als individuen onze plaats hebben. Via de diaconie dragen we verantwoordelijkheid voor mensen in Nederland en wereldwijd. Door middel van financiële ondersteuning helpen we diverse organisaties bij hun werk aan hulpbehoevenden op velerlei vlak. Ook willen we een duidelijk zichtbare positie innemen binnen de gemeenschap(pen) waar we wonen. Naast financiële ondersteuning van diverse projecten, bieden gemeenteleden ook hulp in de praktijk. Als gemeente van Jezus Christus hebben we tenslotte, in de eerste plaats van Hem opdracht gekregen Zijn gemeente uit te bouwen door Zijn boodschap te verkondigen tot in alle uithoeken van de wereld. We doen dit door zendelingen te ondersteunen in hun werk, maar ook door evangelisatieprojecten in onze omgeving.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933