Historie kerkgebouw

De basis van het huidige kerkgebouw dateert uit 1861, het jaar waarin de afscheiding van 1834 zich ook in Hoogkerk voltrok.

Kerk rond 1900

 In 1908 werd het kerkgebouw aan het Hoendiep uitgebreid en kreeg het kerkgebouw de huidige toren. In 1920 werd aan de oostzijde een vleugel met galerij aangebouwd en kreeg het kerkgebouw de vorm van een L. In 1960 vond de volgende verbouwing plaats; het verenigingsgebouw ‘t Anker werd aan de westzijde tegen de kerk aangebouwd met een grote op te delen zaal en een kleine vergaderzaal. Vanwege groei van de gemeente bestond eind jaren ’80 de behoefte aan een groter kerkgebouw. Na veel discussie en diverse plannen werd besloten tot verbouw van het bestaande pand waarbij ook de kerkzaal werd uitgebreid. 

In 1990 was het zover. De helft van de grote zaal van ‘t Anker moest plaatsmaken voor een nieuwe vleugel aan de oostzijde van het kerkgebouw. Hierdoor ontstond de huidige T-vorm die het kerkgebouw kenmerkt. Ook werd aan de noordzijde, op het parkeerterrein, een nieuw verenigingsgebouw neergezet. Naast een ontmoetingsruimte, een keuken en toiletten werd er een nieuwe grote zaal gebouwd. Deze grote zaal, die nu nog in gebruik is, kan worden opgedeeld in vijf kleinere zalen. Hierdoor komt het totaal aantal zalen in het verenigingsgebouw op zeven. 

Om de kosten te beperken werd veel van het werk door gemeenteleden gedaan. De uitbreidingsplannen, de architectuur en de technische zaken zijn door een gemeentelid ontworpen. Ook namen gemeenteleden toezicht en begeleiding tijdens de bouw voor hun rekening. Tenslotte werden er tijdens de bouw veel hand- en spandiensten door gemeenteleden verricht. 

In 1995 werd door de gemeente Groningen een geluidwerende muur gebouwd vanwege de aanleg van de ontsluitingsweg voor de suikerfabriek die achter de kerk ligt, de Vierverlatenweg. Tegen deze muur werd in hetzelfde jaar een gebouwtje voor de jeugd gebouwd, genaamd ‘De Boeg’.  

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933