Algemeen

Nieuws Jaarboekje Gereformeerd Vrijgemaakt Onze gemeente Historie Lidmaatschap Voorgangers Het kerkgebouw In de maatschappij Links

In dit onderdeel van de website vind u algemene informatie over de Gereformeerd Kerken vrijgemaakte en de gemeente in Hoogkerk. U kunt lezen hoe de Gereformeerd Kerken vrijgemaakt zijn ontstaan als afsplitsing van de Gereformeerde Kerken. U vind er een stuk historie van de gemeente in Hoogkerk en over het kerkgebouw aan het Hoendiep. U leest waar wij als gemeente voor staan en hoe we positie willen innemen in de Hoogkerkse samenleving. Tenslotte leest u wie als dominees aan de gemeente verbonden zijn (geweest) en wie er lid zijn van de gemeente

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933